Hướng dẫn thanh toán

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHẤP NHẬN THANH TOÁN

    

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - VietinBank

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Tú

Số tài khoản: 102005894362

Chi nhánh: Sơn La

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - AGRIBANK

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Tú

Số tài khoản: 7900215014733

Chi nhánh: Sơn La